Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

crapmaniac
Naucz się oddychać zamiast wiecznie dobijać się do zamkniętych drzwi
— B. Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromhiena hiena viabeatapawlikowska beatapawlikowska
crapmaniac

Nie wszystko musi zostać nazwane

Nie wszystko trzeba rozumieć

Nie trzeba umieścić kropki na końcu każdego zdania

— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"

June 25 2015

crapmaniac
Jest taki dzień, że po prostu w pewnym momencie musisz się, kurwa, rozpłakać.
— "Radio Armageddon" Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viama-rzen ma-rzen

May 11 2015

crapmaniac
Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz Jej skorupę, a potem zmienisz zdanie, Ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa.
— C. Saroyan
Reposted frompieprzycto pieprzycto
crapmaniac
7125 b3d3
Reposted frompieprzycto pieprzycto

May 02 2015

crapmaniac
6303 7294 500
Reposted fromMamba Mamba viatutaj tutaj

April 29 2015

crapmaniac
Nie trać czasu dla kogoś, kto nie ma go dla ciebie.
crapmaniac
8556 60ff

February 09 2015

crapmaniac
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
crapmaniac
Wstałem i udawałem, że nic się nie stało, wytarłem łzy, łzy bólu, cierpienia i wściekłości
— Charles Baxter
Reposted fromhormeza hormeza viazapominanie zapominanie
crapmaniac
Jest coś niezwykle intymnego w piciu herbaty z drugą osobą obok. Na kanapie. Późnym wieczorem.
— życiowe, okolicznościowe.
crapmaniac
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Hłasko

January 29 2015

crapmaniac
7000 e7f8 500

November 24 2014

crapmaniac
6565 57d6
Reposted fromdusielecc dusielecc viaskinnylove skinnylove

November 19 2014

crapmaniac
9664 24ac 500
Reposted frombatmanck batmanck

August 16 2014

crapmaniac
1366 7d65 500

August 15 2014

crapmaniac
1234 41ff 500

August 13 2014

crapmaniac
6495 a964

August 03 2014

crapmaniac
8170 1d58

June 22 2014

crapmaniac
3014 2ec8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl